Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Andırın Meslek Yüksekokulu

 

Andırın Meslek Yüksekokulu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 16.02.1996 tarih ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 7/d-2 Maddesi uyarınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı olarak Andırın ilçesinde açılmıştır.

1996 yılından buyana hizmet vermekte olan Yüksekokul binamızdan 2012 yılı Temmuz ayında ayrılarak 2012–2013 Eğitim-Öğretim yılına yeni hizmet binamızda başlamış bulunmaktayız. Bu binamız fiziki alan bakımdan ihtiyaç duyulan hizmetlere cevap verebilecek niteliktedir.

Yüksekokulumuzda, 15 Öğretim Elemanı, 6 İdari personel, 6 daimi işçi,  ile 6 güvenlik görevlisi bulunmaktadır.

Amacı;

Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğine bağlı,

Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerin taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, toplum yararını kişisel çıkarların üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu,

Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,

Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,

Beden, zihin, ruh, ahlaki ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,

İlgi ve yetenekleri yönünden yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmek,

Bilgi düzeyi yüksek çağdaş, sosyal ve kültürel alanlarda Türk Sanayisinin ihtiyacına ara insan gücünü yetiştirmek, bu alanlarda kendini yetiştirmek isteyen gençlere iş istihdamı yaratmak, yörenin iklim şartlarını ve var olan orman ürünlerini değerlendirmek, gelecekte ülke ekonomisine katkıda bulunma, ayrıca yörede ihtiyaç duyuldukça yeni bölümler açarak yörenin gelişmesine katkıda bulunacak öğrenciler yetiştirmektedir.

Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz: Mesleki ve teknik eğitim alanında evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak.

Vizyonumuz: Bilişim teknolojilerini üst düzeyde kullanan, girişimci, yenilikçi ve ulusal değerlere saygılı, özel sektör ve kamunun ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip sorunlara çözüm üreten bireyler yetiştirmek.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı