Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Andırın Meslek Yüksekokulu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 16.2.1996 tarih ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 7/d-2 Maddesi uyarınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı olarak açılmıştır. andırın Meslek Yüksekokulu 1996-1997 eğitim-öğretim döneminde hizmete girmiş olup, şu anda 6 Programdan ibaret olan Yüksekokulumuz; 1. Sınıf 180, 2. Sınıf 180 olmak üzere toplam 360 öğrenci kontenjanı vardır.

                                                                                                                                

                                                                                MİSYON: Mesleğiyle ilgili çağın gereklerine uygun teorik ve pratik bilgiye sahip, konusunda en iyi olma çabası güden, meslek ahlakı, aidiyet duygusu, örgüt içerisindeki ortak inanç ve değerler bütünlüğüne uyum kabiliyeti gelişmiş, nitelikli ve yetenekli uzmanlar(tekniker)yetiştirilmektedir.

   
VİZYON: Kalifiye ara eleman yetiştirme konusunda benzer yüksekokullar arasında tercihte üst sıralarda, rekabet gücü yüksek, marka bir eğitim kurumu olmak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı